Dansk klub nr. 62, distrikt 45
 

/userfiles/image/2012-13/Sarpsborgpigen.jpg
 
 

Struer Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

Næste møde
 Onsdag den 10. november kl. 18.30 i klublokalet:
Besøg af kulturformidler Marie Harpøth, Struer Bibliotek.
 

Om Struer Inner Wheel Klub
Struer Inner Wheel Klub blev chartret i 1965 og har p.t. 35 medlemmer. Vi mødes den 2. onsdag i måneden kl 18.30 i Rotarys klublokaler, Fiskergade 1. Vi arrangerer også virksomhedsbesøg og udflugter.    Klubben er et led i et verdensomspændende  kvindenetværk. Læs mere i højre spalte under Inner Wheel Danmark.  Se mere om klubben her  Ønsker du yderligere information om vores klub, er du velkommen til at kontakte vores præsident på  mailadresse: praesident.struer.iw@gmail.com 

Litteraturklubben
Litteraturklubben har næste møde torsdag den 9. december.    
Vi læser Agnes Henningsen: Let gang på jorden, og Letsindighedens pris.

Her kan du se , hvad vi tidligere har læst.

Vi støtter
Medio marts 2021 sendte Annelise kr. 5.000 til Broen Struer. De hjælper udsatte børn i Struer. Normalt ville beløbet blive overrakt på et klubmøde til en repræsentant for Broen Strruer. Men på grund af Covid-19 er vore møder aflyst indtil videre. Kirsten Kammer fra bestyrelsen skriver:"  På vegne af Broen Struer takker jeg mange gange for jeres fine donation til Broen Struers arbejde for at sikre så mange børn og unge som muligt et aktivt fritidsliv."

18.12.2018 afleverede Susanne vores indsamling fra julemødet til leder af Krisecenter Holstebro, Karin Houmann. Beløbet på 1.700 kr. var øremærket til "en tur i badeland for mødre og børn mellem jul og nytår".

12.12.2018: Præsidenten læste julekort fra Leif Kristensen, hvor han takker for 7.500 kr. til Dansk Røde Kors, til julehjælp i Struer.

Ved mødet 13 december 2017 overrakte præsidenten 5.000 kr til Dansk Røde Kors, til julehjælp i Struer. Gruppen bag Svalegangens sansehave fik ligeledes overrakt 5.000 kr. Se billeder her.


Klubben har 2 indiske sponsorbørn,nemlig:

Michael Thapa, som bor på Albella boys Home i Kalimpong. Se billeder her


Shrabani Bera. Hun bor på skolehjem i landsbyen Malandighi, i nærheden af Durgapur. Se billede her.
Shrabani har i 2019 bestået eksamen på tolvte niveau og har forladt skolehjemmet. Hun er i gang med et statsstøttet træningsprogram for piger nær hendes fødested.
Vi siger hermed farvel til Shrabani og ønsker hende alt godt fremover.

 

Sarpsborgpigen
Sarpsborgpigen er Struers vartegn. Statuen på havnen er skænket af byen Sarpsborg som tak for nødhjælp lige efter krigen.

 
Lidt om Struer Inner Wheel
 
Struer Inner Wheel blev oprettet i 1965 og er et led i det hjul, der dannes af Inner Wheel klubberne i Danmark og udenom i hele verden.
 
Vi mødes en gang om måneden, idet juli dog er feriemåned. Klubben bestræber sig på at tilbyde spændende og informative programmer, der dækker samfund,
kunst, kultur, sundhed m.m.
Mødet i januar måned er en international aften. I løbet af Inner Wheel året er der udebesøg på en virksomhed, institution eller andet.
Normalt er vi på en mindre udflugt på vores majmøde.
 
Klubben deltager i forskellige former for velgørenhed, f.eks. ved fast donation til to børn i Indien og andre formål. Klubben beslutter selv, hvad man ønsker at støtte.
 
Det er vigtigt for vores klubliv, at medlemmerne har det godt sammen, kan snakke og udtrykke meninger om mange emner. Vi lægger vægt på både
det sociale samvær og udviklingen af os selv og vores klubarbejde.
 
Klubben ledes af en bestyrelse på 8 klubmedlemmer:

 
  • præsident
  • sekretær    
  • kasserer
  • to klubmestre, der har ansvaret for bespisningen
  • ISO ( se næste side )
  • vicepræsident, der er det følgende års præsident
  • pastpræsident, der er det foregående års præsident
 
Vi holder vores møder i Struer Rotary klubs lokaler og har en god fast medhjælper, der med klubmestrenes hjælp laver og serverer maden.
Det er med til at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære for vores møder.
 
Hver måned får medlemmerne mail/brev med referat fra sidste møde, program for kommende møder samt diverse oplysninger.
 
 
 
 
 
Hvad sker der på en typisk mødeaften
 
 
 
Velkomst ved klubbens præsident. Præsentation af gæster. Vi synger en sang.
 
Orientering fra præsidenten, f.eks. praktiske oplysninger om arrangementer og invitationer – breve og hilsener.
 
Dagens digt: Et medlem oplæser et digt efter eget valg.
 
3 minutter: Et medlem fortæller om en oplevelse, et emne fra hendes fag/arbejde, et samfundsspørgsmål, en bog, novelle,
artikel eller andet der ligger på sinde.
 
Nyt fra ISO: (International Service Organiser). Vor ISO er det medlem, der varetager internationale kontakter,
herunder især forbindelsen med vore faderskabsbørn.
 
Spisning.
 
Aftenens program.
 
Afslutning med sang
 

 
 
 


 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.

Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Instagram
  YouTube
Opdateret: 10.11.2021
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS